Yurt Fotoğrafları

Ekmekçizade Ahmet Paşa Medrese Mescidi 

Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi İç Bahçe 

Medrese Toplantı Odası 

Ibnü-l Emin Kütüphanesi 

Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi İç Bahçe 

Dergilik  

Etüt Salonları 

Kantin 

Kantin 

Hüsrev Kethuda Darülkurrası 

Danışma-Güvenlik  

Hüsrev Kethuda Darülkurrası 

Yurt Girişi 

Lobi 

Recai Efendi Kütüphanesi 

Recai Efendi Kütüphanesi 

Recai Efendi Kütüphanesi 

Etüt Salonu 

Spor Salonu 

Mimarlık Atölyesi 

Sağlık Bölümü Laboratuvarı 

Mühendislik Bölümü Laboratuvarı 

Asım Taşer Salonu 

Toplantı 1 Salonu 

Hasbihal ve Okuma Salonu 

Öğrenci Dolapları 

Revir 

Tv Salonu 

Yemekhane 

Medrese Odası 

Dıştan Görünüm  

Etüt Salonu 

internetli Etüt 

Yatakhane 

Yemekhane 

Mühendislik Atölyesi 

Mühendislik Atölyesi 

Spor Salonu 

Öğrenci Temsilcisi Odası 

WC