Umre Zİyareti

Vakfımızın,yurt öğrencilerimiz için organize ettiği ve yıllardır süregelen geleneği olan umre ziyareti programı bu sene de heyecan içerisinde gerçekleştirildi.
Yeryüzünün en kutsal şehri, Peygamber Efendimizin ve vahyin doğum yeri Mekke’de ve ilahî vahyin yaşandığı mübarek hicret yurdu olan Medine’de, sevgili Peygamberimizin ve ashabının yaşadığı mekânları gören, yürüdüğü yerlerde yürüyen öğrencilerimiz bu manevi iklimde umre ibadetlerini yerine getirdiler.

 

Umre Zİyareti - İYV Vefa Lisans Yurdu