Temel Afet Bilinci Eğitimi

Bilindiği gibi ülkemiz dünyanın en etkin DEPREM kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Depreme yönelik afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken doğru davranışları kazandırmak amacıyla AFAD ekibi tarafından hep birlikte “Temel Afet Bilinci Eğitimi” aldık.

 

Temel Afet Bilinci Eğitimi - İYV Vefa Lisans Yurdu