Kudüs Gezisi

KUDÜS / MESCİD-İ AKSA TURU

El-Halil / Beytlahm / Halhul / Erîha / Lût Gölü (Ölü Deniz) / Yafa / Telaviv
17- 20 MART 2016

3 GECE / 4 GÜN  ZİYARET PROGRAMI 

Gittik, Gördük, Ürperdik

Dostlarımızla fizik ve metafiziğin bir olup adem oğlunun dimağındaki öğrenilmiş bilgilerini ve fıtri duygularını altüst eden bir zaman dilimini geride bıraktık. Kafilemizin her ferdine ölümüne kadar geçecek sürede dostlara anlatılacak hatıralar bırakmaktan öte o süreye (ömüre) misyon yükleyen bir seyahatti Filistin toprakları ve onun kalbi Kudüs-ü Şerif. 

Bu projede, teknolojik ilerlemeler neticesinde öz benliğini yitiren, tarihinden ve inançlarından uzaklaşan gençlerin, Kudüs-ü Şerif ziyareti sonrasında tarihi ve inançlarıyla tekrar buluşmaları, aynı zamanda özellikle şanlı ecdadımız Osmanlı devleti döneminden günümüze kadar gelen eserlerin ve eşsiz medeniyetimizin incelenip yakından tanınması amaçlanmaktaydı. Görüldüğü üzre çağımızın neredeyse en büyük sorunu haline gelen teknoloji bağımlılığı, beraberinde yabancılaşma akımı dediğimiz sorunu ortaya çıkarmıştır. Gençlerimiz öz benliklerini, tarihini ve inançlarını hissetmeden yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedirler. Hedef kitlenin, çağımızın belki de en büyük hastalığı olan yabancılaşmanın tesirlerinin neler olduğunu ve bu tesirlerden kurtulmak için neler yapması gerektiğini, özellikle kendi tarihinden ve inancından örnek alabileceği şahsiyetleri daha derinlemesine inceleyip, bu örnek şahsiyetlerin kendi dönemlerine ne gibi katkıları olduğunu (mimari, düşünsel vb.) yerinde görerek hayata dair algısının değişmesini sağlamak istedik.

Proje amaçları arasında da olan; katılımcıların hedeflenen hususlarda yaşayacakları değişimleri ölçmek için anketler yaptık. Kudüs-ü Şerif temelli ziyaret programımız ve kapsamlı Yahudi tarihi ile ilgili konferanslarla katılımcılarımızla beraber katılımcıların arkadaş çevrelerini bilgilendirme-bilinçlendirme imkanı bulduk. Proje kapsamında “Siyer-i Nebi” adlı siyer kitabından hazırlanmış bir sınavda 300 kişi arasından dereceye giren ilk 45 genç ile Kuds-i Şerif'e, tarih, inançlar ve öz benlik ile tekrar buluşmak bir diğer deyişle yabancılaşma akımının tesirlerinden kurtulabilmek için "45 Genç Adam" olarak gittik. Filistin‘de bulunan Mescid-i Aksa Yafa Şehri, Hamidiye Külliyesi, Çeşme ve Saat Kulesi, Zeytin Dağı, Selmanı Farisi, Rabiatül Adeviye Makamları, Hz. Meryem’in Kabri Şerifi, Kubbetus Sahra, Burak Mescidi, Zekeriyya (as) Mihrabı, Burak Duvarı, Hz. Ömer Camii, Hz. Davut Makamı Ziyareti, Beytlahem Şehri, El Halil, Halil-ur Rahman, Lut Gölü, Hz. Musa efendimizin medfun bulunduğu El Kesibül Ahmer, Eriha Şehri gibi tarihi mekanları görme fırsatı yakaladık. Bu mekanlarda bulunan Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan tarihi eserlerin yerinde görülmesi sayesinde kaybedilen tarih bilincinin kazanıldığına inanıyoruz. 

Bu kutsal topraklarda ecdadımızın bırakmış olduğu izleri takip ederek, inşaa edilen medeniyetimizi müşahede ettik. Aynı zamanda gitmediğimiz yer bizim değildir düsturuyla hareket ederek bizden önce belki hiç uğranmamış, neredeyse harabeye dönmüş boynu bükük Osmanlı şehitliğini ziyaret ederek kahraman şehitlerimizle hemhal olduk.

Bu eşsiz medeniyeti, müşahede etme sevinciyle beraber, kaybetmek üzere olma hüznünü bir arada yaşamamıza vesile olan, başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve çok değerli temsilcisi Sn. Hacı Huzeyfe Ertürk beyefendiye, son olarak kıymetli hocamız ve rehberimiz Sn. Hasan Fehmi Ulus Beyefendiye can-ı gönülden şükran ve minnetlerimizi sunarız.

Kudüs Gezisi - İYV Vefa Lisans Yurdu