İbn'ül Emin Mahmut Kemal İnal

İbnül Emin Mahmut Kemal İnal - İYV Vefa Lisans Yurdu

İbn'ül Emin Mahmut Kemal İnal kimdir?

Yakın tarihimizin renkli şahsiyetlerinden İbnülemin Mahmut Kemal İnal, 1870 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, Yusuf Kâmil Paşa'nın mühürdarı Mehmet Emin Paşa, annesi Emine Nergis Hanım'dır. Şehzâde Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra bir süre Mülkiye ve Hukuk mekteplerine devam etti; fakat rahatsızlığı dolayısıyla bu okulları bitiremeden ayrıldı. Bir yanda medrese derslerine diğer yanda özel hocalara devam ederek kendini mükemmel bir şekilde yetiştirdi. Özel hocalarından biri de Mehmet Âkif'in babası Temiz Tahir Efendi'dir.
Sultan Abdülhamid'in hal'inden sonra, resmi jurnalleri tetkik etmek için oluşturulan komisyona seçildi ve Yıldız evrakının tasnifinde önemli bir rol oynadı. 1922'de Dîvân-ı Hümâyun Beylikçiliği'ne yükseldi. 1923'de Tarih-i Osmanî Encümeni âzalığına seçildi. Kurucularından olduğu Evkâf-ı İslâmiye Müzesi (Türk İslâm Eserleri Müzesi) müdürlüğüne getirildi ve 1935 yılında buradan emekli oldu. 1934'de Londra'da gerçekleştirilen Milletlerarası Antropoloji ve Etnoloji Kongresi'ne ve 1938'de Kopenhag'da toplanan kongreye üye seçildi.
İbnülemin Mahmud Kemal Bey'in Mercan'daki konağı bir ilim ve kültür akademisiydi. Her Pazartesi akşamı burada tadına doyum olmayanlar sohbetler yapılıyor, mûsikî fasılları icra ediliyordu. Bu toplantılar üstadın vefatına kadar devam etti. Mercan'daki İbnülemin konağının müdavimleri arasında Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Prof. Kâzım İsmail Gürkan, Prof. Mükrimin Halil Yınanç, eski Milli Eğitim bakanlarından Hasan Âli Yücel, Hakkı Tarık Us, eski başbakanlardan Şemsettin Günaltay, Dr. Alaeddin Yavaşça, Dr. Nevzat Atlığ, Tanbûrî Necdet Yaşar gibi ünlü isimler de bulunuyordu.
İbnülemin Mahmud Kemal Bey zengin bir hazine olan kütüphanesini 1953 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağışladı. Son Sadrazamlar ve Son Şairler başta olmak üzere birçok eser kaleme alan İbnülemin Mahmud Kemal Bey 24 Mayıs 1957'de vefat etti. Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.